Het standaard pakket is zeer uitgebreid en ruim voldoende voor een moderne salarisadministratie. Dit standaardpakket bestaat uit;

  • Salarisstrook voor uw medewerkers. Indien gewenst in hun eigen persoonlijke digitale salarisdossier. In dat geval krijgt u zelf ook toegang tot het digitale werkgeversdossier. Hierin staan alle salarisstroken van uw medewerkers per maand per jaar.
  • Volledige verwerking van alle gegevens met betrekking tot indienst-, en uitdienstmeldingen en alle mutaties zoals reiskosten, extra uren, toeslagen, loonbeslagen, auto van de zaak, ouderschapsverlof, onbetaald verlof, verzuim etc.
  • CAO pensioenregelingen of eigen pensioenregelingen. Inclusief aanleveren van de gegevens aan uw pensioenfonds.
  • Uiteraard verzorgen wij de periodieke loonaangiften.
  • U ontvangt per periode de betaalgegevens voor het betalen van de loonaangifte, de loonjournaalpost en de betaalstaat voor de salarisbetalingen aan uw medewerkers. Indien u dat wenst leveren wij het SEPA bestand voor de netto loonbetalingen en de financiële gegevens ( loonjournaalpost, verzamelloonstaat) rechtstreeks aan uw boekhouder of accountant.

De communicatie verloopt via één e-mail adres en u heeft een vaste contactpersoon. Op dit e-mail adres levert u periodiek de gegevens aan die wij nodig hebben voor de verwerking en ontvangt u de verwerkte salarisproductie retour. Tevens kunt u hier met uw vragen terecht.

Onze prijzen

Onderstaande prijzen gelden vanaf 1-1-2024

en zijn exclusief BTW.  

 

Volledige salarisverwerking inclusief loonaangifte, pensioenaangifte en jaarwerk.

                                                     

  • 1 tot 5 medewerkers  € 120,- per persoon per jaar. Eenmalige inrichtingskosten €   85,-.
  • 6 tot 15 medewerkers  € 110,- per persoon per jaar. Eenmalige inrichtingskosten € 225,-.
  • 16 medewerkers of meer in overleg.